อิ่มอุ่นโฮมสเตย์ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านชาวประมงบางเบ้าตำบลเกาะช้างใต้อำเภอเกาะช้างจังหวัดตราดโดยหมู่บ้านชาวประมงบางเบ้านี้เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวแนะนำของเกาะช้างและเป็นท่าเรือสำคัญในการเดินทางไปทำกิจกรรมดำน้ำหรือไปเหาะต่างๆในท้องทะเลตราด

เมื่อก่อนอิ่มอุ่นโฮมสเตย์เป็นบ้านหลังหนึ่งที่อยู่ในหมู่บ้านนี้ซึ่งเราประกอบอาชีพประมงเป็นหลักเมื่อการท่องเที่ยวเริ่มเติบโตจนทำให้หมู่บ้านบางเบ้าเป็นหนึ่งในสถานที่สำคัญของการท่องเที่ยวในเกาะช้างทางเราจึงเห็นโอกาสในการพัฒนาเข้าสู่การท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมและสร้างรายได้ที่มากขึ้นจากการทำอาชีพประมงทำให้เกิดไอเดียการสร้างโฮมสเตย์เพื่อส่งต่อประสบการณ์การใช้ชีวิตชาวประมงของคนเกาะช้างและพานักท่องเที่ยวไปสัมผัสความสวยงามของท้องทะเลตราด